verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijkgeweld

Klachten

We hanteren bijTierelantuintje een klachten procedure zodat je weet hoe we met klachten omgaan en waar je met je klacht terecht kan.

Klachten zijn niet prettig en het is mooi wanneer je het met elkaar kunt oplossen.

Soms blijkt dat dit niet lukt en hebben we hier hulp bij nodig. Daarom heeft Tierelantuintje een vertrouwenspersoon en maken we gebruik van een externe klachtencommissie.

 

 

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Tierelantuintje. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Tierelantuintje in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Tierelantuintje.

 

Je hoeft onderstaande stappen niet perse in deze volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

 

Wat te doen bij een klacht

• Bespreek de klacht met de directeur of medewerker op een rustig tijdstip.

• Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk

   vertegenwoordiger(s) mee.

• Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Tierelantuintje.

Naam: Mevr. K. Veltman

Emailadres vertrouwenspersoon:klaske713@gmail.com

• Schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke klachtencommissie.

 

Vermeld in de brief:

• Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,

• De naam, adres en telefoonnummer van Tierelantuintje, Het Lidmaatschap ID 779 en het onderwerp van de     klacht of de persoon over wie je een klacht indient,

• Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,

   de reden waarom je hier een klacht over hebt,

• Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

 

Stuur je klacht via:

•het klachtenformulier op de site http://klachtenportaalzorg.nl

•de mail info@klachtenportaalzorg.nl

•of schriftelijk, door de klacht te sturen aan:Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117,  1601AD Enkhuizen

 

Na het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg wordt een procedure gestart.

Hoe deze procedure eruit ziet dat kun je zien op de site van Klachtenportaal Zorg. (Klik op het logo voor de link.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kun je ook kijken in de brochure “Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze is te downloaden via www.igz.nl. Je kunt zoeken op ‘ontevreden’.

 

 

De Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijkgeweld


Binnen Tierelantuintje werken wij  aan de hand van de  verbeterde meldcode.

Great Haersmawei 4, 9216WG Oudega Sm. Tel.:06-51827331  E-mail: info@tierelantuintje.nl  KvK 01161434