Onze missie en visie

Onze Missie:

 

De missie is de bestaansreden van de organisatie, de visie geeft hier de (lange termijn) contouren aan.

 

Over onze missie kunnen we heel kort zijn. Wat we nastreven met de cliënten, de bewoners en onze medewerkers is:

 

Samen Thuis in Tierelantuintje

 

Samen Thuis in Tierelanthuis

 

Ons uiteindelijke streven is dat alle betrokken op deze wijze het verblijven bij Tierelantuintje en op Tierelanthuis als tweede “Thuis”  zullen ervaren.

Wanneer beleven mensen dit Samen Thuis gevoel? Dat is per persoon verschillend en toch is er doorgaans een rode draad te ontdekken.

  • De kwaliteit van de zorg moet voldoen aan de gestelde eisen vanuit wet- en regelgeving. Tierelantuintje wil verder gaan en wil niet alleen voldoen aan die gestelde eisen, maar ook zoveel als mogelijk maatwerk bieden aan cliënten, bewoners en medewerkers en wat hun beleving is op ‘kwaliteit’.
  • Cliënten, bewoners en medewerkers voelen zich gezien en gehoord. Er is ruimte voor plezier en persoonlijke aandacht net zoals dat er ruimte is voor verschil van mening en ontwikkeling.

 

 

 

 

Onze visie:

 

 

"De kracht van sámen”

 

Om te komen tot onze missie, hebben we onze visie verwoord als “De kracht van sámen”.  Wat we ook doen, we doen het zoveel mogelijk samen. Samen overleggen, samen besluiten, samen leren, samen oplossen, samen plezier maken. En als iemand niet ‘samen’ wil of ‘samen’ kan? Dat kan natuurlijk ook, dit gaat dan in gezamenlijk overleg. We hebben gezamenlijke en individuele doelen. Die streven we na. Middels onze missie, visie en onze kernwaardes willen we dat bereiken.

 

 

 

Samen Thuis in Tierelantuintje

 

Samen Thuis in Tierelanthuis

 

 

Wij doen zoveel mogelijk  in samen spraak om gezamenlijke en individuele doelen te behalen tbv onze klanten

 

Great Haersmawei 4, 9216WG Oudega Sm. Tel.:06-51827331  E-mail: info@tierelantuintje.nl  KvK 01161434