Beschikbaarheid

Op dit moment zijn alle appartementen bezet en wordt er een interesselijst gehanteerd.

Voor meer informatie kunt u per mail contact met ons opnemen.

 

 

 

In- en uitsluitingscriteria

 

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groep te creëren.

Een samenstelling, die voor de bewoner leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde bewoners wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de groep.

 

Insluitingscriteria

Wij bieden zorg aan (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek als ASS. (Let op de uitsluitingscriteria.)

Bewoners die wij zorg kunnen bieden hebben een indicatie van het CIZ van tenminste VG 4 of hoger.

 

 

 

Algemene uitsluitingscriteria

Bewoners die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben, en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden, zijn bewoners waar sprake is van:

 

• Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),

• Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),

• Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,

• Wegloopgedrag,

• Vertonen van suïcidaal gedrag,

• Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn wat zich uit in storend gedrag voor anderen,

• Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,

• Zintuigelijke beperkingen als doof  en/of blind zijn,

• Lichamelijk beperkingen waardoor men volledig rolstoel gebonden is.

• Psychoses,

• Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,

• Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

 

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

 

 

Great Haersmawei 4, 9216WG Oudega Sm. Tel.:06-51827331  E-mail: info@tierelantuintje.nl  KvK 01161434