Dagbesteding

Tierelantuintje Dagbesteding biedt  een plek aan volwassenen met een beperking. 

Ieder mens is uniek en kan uitblinken in zijn of haar mogelijkheden. Bij Tierelantuintje kijken wij  naar ieders talent, naar vaardigheden die uitgebreid en/of aangeleerd kunnen worden, naar interesse en beleving. Deze bepalen mede de keuze van het kunstzinnige en creatieve aanbod. We werken van binnenuit: de deelnemer kan zelf kiezen wat hij/zij wil gaan doen, uiteraard binnen de gegeven kaders. We geven veel aandacht aan onze deelnemers en benadrukken waar ze goed in zijn. Zo werken we gericht naar successen toe.

Deelnemers krijgen zo meer zelfvertrouwen, hun eigenwaarde groeit en ze komen in hun eigen kracht te staan. Op deze manier verwerft eenieder een plaats in de maatschappij.

Tierelantuintje Dagbesteding beperkt zich niet tot één specifieke doelgroep maar biedt integrale hulp aan meerdere doelgroepen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat zij elkaar kunnen helpen en versterken. Iedereen draagt naar vermogen bij aan het welzijn van de ander. De organisatie staat open voor een ieder die gebruik wil maken van onze zorg, ongeacht hun achtergrond en identiteit.

Tierelantuintje Dagbesteding werkt in kleine groepen. Deze groepen bestaan uit maximaal vier deelnemers. We werken overzichtelijk en volgens een duidelijke structuur. Door de kleinschaligheid en de gekozen werkwijze, kunnen we een beschermde omgeving, rust en geborgenheid bieden en waarborgen.