Klachten

We hanteren bijTierelantuintje een klachten procedure zodat je weet hoe we met klachten omgaan en waar je met je klacht terecht kan.

Klachten zijn niet prettig en het is mooi wanneer je het met elkaar kunt oplossen.

Soms blijkt dat dit niet lukt en hebben we hier hulp bij nodig. Daarom heeft Tierelantuintje een vertrouwenspersoon en maken we gebruik van een externe klachtencommissie.

Heb je een klacht?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Tierelantuintje. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Tierelantuintje in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Tierelantuintje.

Je hoeft onderstaande stappen niet perse in deze volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Wat te doen bij een klacht

  • Bespreek de klacht met de directeur of medewerker op een rustig tijdstip.
  • Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
  • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Tierelantuintje.
  • Schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke klachtencommissie.

Vermeld in de brief:

  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief.
  • De naam, adres en telefoonnummer van Tierelantuintje, Het Lidmaatschap ID 779 en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient.
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt, de reden waarom je hier een klacht over hebt.
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur je klacht via:

Na het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg wordt een procedure gestart. Hoe deze procedure eruit ziet dat kun je zien op de site van Klachtenportaal Zorg. (Klik op het logo voor de link.)

Klachten | Tierelantuintje

Voor meer informatie kun je ook kijken in de brochure “Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze is te downloaden via www.igz.nl. Je kunt zoeken op ‘ontevreden’.

De Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijkgeweld

Binnen Tierelantuintje werken wij aan de hand van de verbeterde meldcode.