Onze missie & visie

"Samen Thuis in Tierelantuintje & de kracht van sámen."

Onze Missie:

De missie is de bestaansreden van de organisatie, de visie geeft hier de (lange termijn) contouren aan.

Over onze missie kunnen we heel kort zijn. Wat we nastreven met de deelnemers en andere betrokkenen is: Samen Thuis in Tierelantuintje

Ons uiteindelijke streven is dat alle betrokken op deze wijze het verblijven bij Tierelantuintje  als tweede “Thuis” zullen ervaren.

Wanneer beleven mensen dit Samen Thuis gevoel? Dat is per persoon verschillend en toch is er doorgaans een rode draad te ontdekken.

  • De kwaliteit van de zorg moet voldoen aan de gestelde eisen vanuit wet- en regelgeving. Tierelantuintje wil verder gaan en wil niet alleen voldoen aan die gestelde eisen, maar ook zoveel als mogelijk maatwerk bieden aan deelnemers en wat hun beleving is op ‘kwaliteit’.
  • Deelnemers voelen zich gezien en gehoord. Er is ruimte voor plezier en persoonlijke aandacht net zoals dat er ruimte is voor verschil van mening en ontwikkeling.

Onze visie:

"De kracht van sámen”

Om te komen tot onze missie, hebben we onze visie verwoord als “De kracht van sámen”. Wat we ook doen, we doen het zoveel mogelijk samen. Samen overleggen, samen besluiten, samen leren, samen oplossen, samen plezier maken. En als iemand niet ‘samen’ wil of ‘samen’ kan? Dat kan natuurlijk ook, dit gaat dan in gezamenlijk overleg. We hebben gezamenlijke en individuele doelen. Die streven we na. Middels onze missie, visie en onze kernwaardes willen we dat bereiken.

Wij doen zoveel mogelijk in samen spraak om gezamenlijke en individuele doelen te behalen t.b.v. onze klanten